FOR ASSISTANCE

Email:

lakech@lakechkebede.com

Cayenne Powder - Blood Circulation  የካያን ዱቄት፡  ለደም ዝውውር

ካያን ዱቄት -  ለደም ዝውውር

Cayenne (90 hu – heat unit) 2 oz.

(Blood circulation)

የግል ልምምድ (anecdotal evidences) እንደሚያመለክተው ሰውነታችነ ሲቆረጥና ሲደማ ካያን ዱቄቱን ወዲያው በሚደማበት ስፍራ ነስንሶ በሚደመደም ወቅት ለጊዜው በያቃጥልም፡ የሚወርደውን ደም ወዲያው ያቆመዋል። የሚገርመው ነገር ደግሞ ቁስሉ ሲድን ጠባሳው በጣም ትንሽ ነው።

የካያን ማቃጠል ሰውነታችን ላይ ወይም ወስጥ ቢሆን፡ የማቃጠል ስማቱ (sensation) ነው እንጂ፡ ስጋችንን አየጎዳውም (not damage)። ይህ የማቃጠል ስሜት ደማችንን ወደ ስፍራው እንዲመጣ ይገፋፋዋል። ደም በሚደርስበት የሰውነት ክፍል ሁሉ ጤንነት ይፈጥራል፡ መክንያቱም ሕይወት ያለው በደም ውስጥ ነው።

ትንሽ (pinch) ካያን በውሃ በተን አድርጎ ቀላቅሎ መጠጣት ደግሞ ምግብ በቀላሉ እንዲፈጭና ለሆድ ድርቀት ይረዳል።

ካያን ለሰውነታችን ብዙ ጥቅም አለው፡ ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል ለራስ ምታት፡ ለልብ ደካም: ለደም ግፊት፡ ለአእምሮ ጤንነት ምክንያቱም ካያን ስንጠቀም በቀላሉ የደም ዝውውርን (blood circulation) በሰውነታችን ስለሚያበረታታ አእምሮአችን በቀላሉ ስለሚደርሰው አእምሮአችን ጤነኛ ይሆናል፡:

ካያን ዱቄት - ለደም ዝውውር 2 oz Cayenne Powder 90 HU (Heat Unit) ካያን ዱቄት - ለደም ዝውውር 2 oz Cayenne Powder 90 HU (Heat Uint)

  Cayenne Powder.

 Cayenne pepper is a member of the Capsicum family of vegetables, which are more commonly known as chili peppers. It is known botanically as Capsicum annuum.

Dr. Christopher a Master Herbalist and Naturopathic Doctor of great renown here in America and also abroad, wrote on great depth in his book - school of natural healing - on healing with cayenne that it can be used in a variety of remedies for:

 • Indigestion,
 • High blood pressure,
 • Brain function by circulating blood to heal brain area,
 • Cluster and migraine headache,
 • Fever as diaphoretic - sweat inducing herbs,
 • Cholesterol,
 • Blood clots,
 • Heart attack by thins the blood and heal the heart,
 • Sore throat and so on.

My anecdotal evidences also show that using cayenne powder for fresh cut wounds is effective to stop bleeding instantly. The wound heals faster with fewer scars. Drinking warm water with a couple pinch of cayenne pepper helps digestion and constipation. It’s always good to start slow with a small dose and up the dose.

The burning sensation of cayenne is a reaction of the central nervous system to capsaicin. Capsaicin only causes the sensation of damage, not real damage to the tissues, like horseradish, garlic, ginger and mustard. 

In his book - healing with cayenne, Dr. Christopher reiterated that "The work of cayenne powder is not a miracle. The principle is that cayenne stimulates the cells traveling through the entire blood stream and regulating the pressure. The pressure of the flow becomes the same in the feet, the head and other part of the body. This takes the heavy pressure off the hemorrhaging area and allowing a quick coagulation.”

ለደም ዝውውር - Blood Circulation የካያን ጭማቂ  Cayenne tincture 1 oz. ለደም ዝውውር - Blood Circulation የካያን ጭማቂ Cayenne tincture 1 oz.

የካያን ጭማቂ

እድሜ ሲገፋ፡ አንዳንድ ጊዜ በሆዳችን ውስጥ ሆነው ምግብ በሚገባ እንዲፈጭ የሚረዱት ፈሳሾች ሃይላቸው ስለሚቀንስ፡ ምግብ ከበላን በሗላ የመጨነቅ ወይም ሆድ የመነፋትና ጋዝ ችግሮች ይገጥመናል። ይህ የካያን ጪማቂ ለጊዜው ቢያቃጥልም፡ እነዚያን ሃይል ያነሳቸውን ፈሳሾች እንዲነቃቁና ተመልሰው መግብ የመፍጨት ስራቸውን እንዲያከናውኑ ይረዳቸዋል። 

ካያን በጉሮሮአችን ጀምሮ እሆዳችን ውስጥ ሲያልፍ፡ የማቃጠል ስማት ብቻ እንጂ ሰውነታችንን አይጎዳም። ያ የማቃጠሉ ስሜት ግን አንጎላችንን ስለሚያሳስበው ወዲያውኑ ደም ወደ ሚያቃጥለው ሰውነት ክፍል እንዲላክ ያዛል። ደማችንም የሚያስፈልገውን እርዳታ ለማድረግ ስለሚተላለፍ፡ ሰውነታችን ይሻለዋል።  

Cayenne Tincture. 

Do you know that with age, stomach acids tend to decline resulting in poor digestion? This cayenne tincture, shown here, stimulates digestion and muscle movement in the intestines. In doing so, the tincture helps to restore deficient digestive secretions and aids in the absorption of nutrients. 

Benefits. 

Cayenne tincture also helps prevent stomach ulcers by killing bacteria you may have ingested. It also prevents ulcer formation by stimulating the cells lining of the stomach to secrete protective buffering juices. It also stimulates circulation and blood flow to the peripheral areas of the body, 

How it Works. 

I made the cayenne tincture (on display) with three different types of fresh hot peppers (real hot) plus cayenne powder 90,000 HU (heat unit) 

I pushed the envelope a bit! Yes, it’s burning hot, but don't be alarmed. The burning sensation will pass before you count to twenty. By the way,  cayenne (capsaicin) only causes the sensation of damage, not real damage to your body tissues like horseradish, garlic, ginger and mustard.  

If you can talk yourself into trying this humble, but slightly unnerving ancient remedy, you will be amazed with its immediate and effective results. 

 Just half a dropper of this cayenne tincture in your mouth, your feet will rise to the beat of "Fire Shut Up in My Bones". Yep! It’s that hot!  

 As soon as the tincture passes through your throat, you will feel numb. By the time it reaches your tummy, all hell will break loose. It’s like the stomach is sending emergency sirens to the brain. The brain picks up the signals and panics. 

Quite often this is where people kick themselves and is overwhelmed with thoughts like, "… the dumbest thing I’ve ever done," Or "What was I thinking?" All the while, your brain alerts all available veins to rush blood to the stomach, colon and intestines to put out the fire, pronto! This way the much-needed oxygen reaches all the lining of the colon and intestines and the healing process begins. Mission accomplished! 

When the dust settles, you will instantly notice that your eyes are brighter, your ears feel unstopped, and your sinuses are all cleared up and much more. You will feel renewed and refreshed. 

 Cayenne is not a cure-all, but where a stimulant is needed it will not fail you. With all these benefits cayenne rightly qualifies as nothing short of miraculous.  

Herbal Remedies Herbal Remedies

 

 

NATURAL HERBAL REMEDIES, SUPPLEMETS, CLEANSE PRODUCTS & MUCH MORE.

 

PLEASE CLICK ON THE PICTURE.

Disclaimer

All the articles, protocols and herbal products on this website are provided for educational purposes only. It should not be used as replacement for medical expert advice. They have not been evaluated by FDA - Food and Drug Administration of America. FDA regulations state that you must consult a medical doctor for any disease. 

We are not responsible for any adverse effects or consequences resulting from the use of any of the suggestions, preparations or procedures. Always seek the advice of your qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
Copyright © 2013 Lakech Kebede LLC & Open Windows LLC All Rights Reserved